Normy CEN/TC 278 WG 2

Níže uváděné normy patří do předmětu činnosti pracovní skupiny WG 2. Tato pracovní skupina prozatím nepracuje na evropské úrovni a veškerá činnost se soustředila na aktivity zrcadlové komise ISO TC 204/WG 7.