ISO TC 22 SC 13 Ergonomie v silničních vozidlech

Funkce Jméno Organizace
Gestordoc. Ing. Petr Bouchner, PhD.ČVUT v Praze Fakulta dopravní; Horská 3, 128 03 Praha 2

Sekretariát: ANSI

Tajemník: slečna Micheline Brussow

Předseda: pan John Shutko (USA) do konce roku 2014

Práce subkomise je rozdělena do několika pracovních skupin WG, s tímto vymezením:

  • TC 22/SC 13/WG 3 Umístění ovladačů a indikátorů (Localization of controls and tell-tales)
  • TC 22/SC 13/WG 5 Symboly (Symbols)
  • TC 22/SC 13/WG 7 Stanovení dosahu ruky řidiče a bodů R a H (Hand reach and R and H point determination)
  • TC 22/SC 13/WG 8 Inteligentní dopravní systémy ve vozidle – Rozhraní člověk-stroj (TICS on-board - MMI)