LAIK

Laik není odborník, hledá všeobecné informace o blíže nespecifikované skupině norem. V konečné instanci může najít hledanou informaci při samotném prohlížení jednotlivých extraktů. Systém možných (nejčastějších) otázek má usnadnit jeho hledání. Zpravidla mu postačí informace obsažené v extraktu, není nutné přímé hledání v normách.

VÝROBCE / LABORANT

Výrobce / zkušební laborant je odborník, který hledá specifické informace zejména v normách pro výrobky a normách pro zkoušení a obecné informace v systémových specifikacích. Znalostní systém umožňuje přímé třídění norem do vybraných skupin zájmu, informace poskytnuté v extraktu slouží pro orientaci a výběr potřebných norem, zpravidla bude nutné získat přístup k plnému znění vybrané normy.

POSKYTOVATEL SLUŽBY

Poskytovatel služby je odborník, který hledá specifické informace v systémových specifikacích a obecné informace v normách pro výrobky a normách pro zkoušení. Znalostní systém i informace poskytnuté v extraktu mu slouží stejným způsobem jako výrobci / laborantovi. Oběma těmto typům uživatelů – odborníků, kteří se v problematice orientují, nabízí znalostní systém cestu klíčových slov, které pomůže definovat skupiny norem zaměřené k hledanému problému.

SPRÁVCE / MAJITEL

Investor (zpravidla veřejná správa), který hledá obecné i specifické informace ve vybraných normách, které mohou být důležité pro dvě modelové situace:

  1. zadání veřejné zakázky
  2. tvorbu nebo připomínkování vyhlášek, pokynů a jiných řídicích aktů

Systém otázek má zúžit výběr dokumentů a poskytnout podrobnější informace z extraktu k posouzení potřeby citace normy. Jde o získání rychlé orientace v problematice a poskytnutí kompletního souboru aktuálních norem, kde informace systémové i věcné jsou uvedeny v rámci jedné webové aplikace.