PŘEHLED PRACÍ 2018

 • CTN-TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 24 norem a normativních dokumentů, z toho 3 překladem
 • V rámci projektu Standard bylo provedeno rozšíření způsobu vyhledávání o expertní zhodnocení obsahu norem („uživatel“)
 • Počet zpracovaných extraktů z norem dopravní telematiky dosáhl počtu 306
 • Byl zpracován nový portál StandardLand.cz, který zpřístupňuje podklady o normách ze tří modulů: Extrakt, Standard, ITSTerminology
 • V roce 2018 bylo postaveno 12 staveb s technologickými variantami KAPS-LE (KAPS-XY) o rekordní výměře 28 375 m2
 • V uvedeném počtu jsou i dvě významné stavby vybudované s podporou dotačního Programu rozvoje venkova (SZIF) LC K Trkači a LC HoletínskáByla zpracována
 • Příručka 9: Recyklace cest z penetračního makadamu (KAPS-PM)
 •  


PŘEHLED PRACÍ 2017

 • V Praze se uskutečnilo za podpory Ministerstva dopravy a organizačního zajištění TNK 136 zasedání CEN/TC 278 Intelligent Transport Systems (22 – 23. 2. 2017)

 • Při této příležitosti byly představeny domácí aktivity na poli TR technické normalizace a vydán akreditovaný Slovník dopravní terminologie ITS – 2016

 • Po dvacetiletém vedení normalizační skupiny a posléze komise TNK 136 předává vedení komise předseda prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. Novým předsedou se stává Ing. Petr Bureš, Ph.D. z ČVUT Praha

 • Prof. P. Přibyl získává nejvyšší ocenění na poli technické normalizace, Cenu Vladimíra Lista, kterou udílí ÚNMZ

 • CTN TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 21 norem a normativních dokumentů

 • Ministerstvo zemědělství zařadilo technologii KAPS-LE mezi povrchy podporované v dotačním Programu rozvoje venkova SZIF

 • Došlo ke zvýšenému rozšíření realizace technologie KAPS-LE (KAPS-MS) na manipulačních skladech pil (FILKO Lesonice, Dřevozávod Pražan)

 • V rámci přípravy dotačních staveb s KAPS-LE byly zpracovány první projekty jako podklady k žádosti o podporu

 • Byla zpracována Příručka 8: Stavby manipulačních skladů (KAPS-MS)

 •  


 

PŘEHLED PRACÍ 2016

 • V rámci TNK 136 začala pracovat tvůrčí skupina StandardTeam, která připravuje metodické řešení II. Etapy projektu Standard

  Dosavadní práce na modulu I a II začleňují terminologii ITS jako třetí modul. Nově se začíná zpracovávat koncept pro ITSpedii jako analogie k wikipedii pro technické normy z oblasti ITS

 • CTN TNK 136: Do soustavy ČSN bylo zavedeno 6 norem a normativních dokumentů

 • Získán třetí CZ patent na nové řešení technologie KAPS-PA, určené pro vozovky a plochy z prefabrikovaných betonových dílců nebo provedené z kamenné dlažby

 • UPV zapsal ochrannou známku číslo 355 628 pro SILMOS s.r.o., která je používána pro skupiny příbuzných technologií KAPS-LE (KAPS-XY)

 • Pokračování dalších etap staveb s KAPS-LE (LC Špidlová, MS Pila Javořice)
 • Zpracována Příručka 7: Typové stavby a způsoby užití technologie KAPS-LE

 


PŘEHLED PRACÍ 2015

 • CTN – TNK 136: Národní plán 2015 (ÚNMZ) – v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 20 ČSN (EN, ISO) převzetím originálu s překladem terminologie a jedné revize
 • V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 17 extraktů z norem EN a ISO
 • Jako třetí modul projektu byl zpracován webový slovník názvosloví ITS, www.itsterminology.org, který aktualizuje ČSN 73 6100-5
 • Získán druhý CZ patent na nové řešení s uplatněním technologie KAPS-PM k recyklaci lesních cest z penetračního makadamu
 • Realizováno dvanáct staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 26 351 m2
 • Dokončen tříletý projekt ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně IGA LDF č. 71/2013-2015 „Nová technologie pro zpevnění lesních a účelových cest – KAPS-LE“
 • Zpracována Příručka 6: Stavby 2014
 •  


 


PŘEHLED PRACÍ 2014

 • CTN - TNK 136: Národní plán 2014 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 7 ČSN (EN, ISO) překladem a 23 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Projekt STANDARD: V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 22 extraktů z norem EN a ISO
 • Získán CZ patent na nové řešení s uplatněním technologie KAPS-LE a třetí užitný vzor
 • Realizováno osm staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 12 328 m2
 • Zpracována Příručka 5: Stavby 2013
 •  

Přehled norem a extraktů zpracovávaných v působnosti TNK 136

 •  
 • Získán CZ patent na nové řešení s uplatněním technologie KAPS-LE a třetí užitný vzor
 • Realizováno osm staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 12 328 m2
 • Zpracována Příručka 5: Stavby 2013


PŘEHLED PRACÍ 2013

Desáté výročí založení TNK 136 Dopravní telematika v Brně s návštěvou vily Tugendhat

 • ČSN 73 6100-5 Názvosloví pozemních komunikací, Část 5: Dopravní telematika (ÚNMZ)
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2013 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 15 ČSN (EN, ISO) překladem a 26 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Projekt STANDARD: V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 22 extraktů z norem EN a ISO
 • Získán druhý užitný vzor na technologii KAPS-LE a její variantní uplatnění
 • První rok spolupráce s MENDELU v Brně na výzkumném projektu IGA č. 71/2013
 • V rámci řešení projektu zpracováno výukové DVD o technologii KAPS-LE
 • Realizováno pět staveb s technologií KAPS-LE o celkové výměře 5 680 m2
 • Zpracována Příručka 4: Stavby 2012

 


Přehled prací 2012

 • Studie 11/2012: Jak standardizovat výsledky výzkumu z oblasti informačních systémů ve veřejné dopravě osob
 • Studie 12/2012: Procedurální postupy standardizace požadavků na palubní systémy ve veřejné dopravě osob pro zajištění jejich interoperability
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2012 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 10 ČSN (EN, ISO) překladem a 19 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Projekt STANDARD: V rámci projektu standard bylo zpracováno a zpřístupněno dalších 25 extraktů z norem EN a ISO
 • Realizovány čtyři stavby s technologií KAPS-LE o celkové výměře 2 048 m2
 • Zpracována Příručka 3: Stavby 2011
 •  

 


Přehled prací 2011

 • Terminologická databáze ÚNMZ (TDB) - pilotní projekt , součinnost CTN SILMOS jako řešitele
 • ÚNMZ 10/TN 12 Cesta norem k uživateli pomocí e-learningu - Dopravní telematika/ nákladní doprava
 • Ve dnech 10. - 15. 4. 2011 se uskutečnilo v Praze v hotelu Diplomat historicky první zasedání ISO/TC 204 Intelligent Transport System ve střední a východní Evropě za účasti delegátů ČR a představení národních projektů v dopravní telematice
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2011 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 12 ČSN (EN, ISO) překladem a 23 ČSN (EN, ISO) zavedeno převzetím originálu
 • Získán užitný vzor na technologii KAPS-LE pro široké uplatnění na lesních a účelových cestách
 • Realizovány první dva úseky z KAPS-LE
 • Zpracována Příručka 1 pro přípravu stavby a Příručka 2 pro realizaci stavby

 

 


Přehled prací 2010

 • Slovník dopravní terminologie (MD ČR) - knižní vydání Slovníku s více než 22 000 hesly (Č-A), webová aplikace www.slovnikdopravy.cz
 • STANDARD (TNK 136) - 35 extraktů nových EN, ISO, úprava webové aplikace v angličtině pro zasedání ISO/TC 204 v Praze
 • Cesta norem k uživateli pomocí e-learningu - dopravní telematika/nákladní doprava (ÚNMZ 2011)
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2010 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 7 ČSN (EN, ISO) překladem a 5 EN, ISO bylo zavedeno převzetím originálu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Přehled prací 2009

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 Přehled prací 2008

 • PS PRTN 08/TN09 Zpřístupnění informací o mezinárodních technických normách s příklady v dopravní telematice (ÚNMZ), Výstup: Návrh MPN: Metodika pro tvorbu extraktů z technických norem www.unmz.cz
 • ČSN 73 6100-1 Názvosloví pozemních komunikací, Část 1: Základní názvosloví (ČNI)
 • ČSN 73 6100-2 Názvosloví pozemních komunikací, Část 2: Projektování pozemních komunikací (ČNI)
 • CTN - TNK 136: Národní plán 2008 (ÚNMZ) - v rámci normalizačních úkolů PTN bylo zpracováno a vydáno 5 ČSN (EN, ISO) překladem a 10 EN, ISO bylo zavedeno převzetím originálu

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Přehled prací 2007

 

 

 

 

 

 

 


Přehled prací 2006