Objektiv

Fakta, události, dokumenty

SLOVO ÚVODEM

Právě před rokem, 13. října 2005 jsem předsednictvu Sdružení pro výstavbu silnic Praha jako jeho jednatel předložil zásadní dokument, který po bezmála pětadvaceti letech sepětí sekretariátu Sdružení, respektive SILMOS s.r.o. dokládal vážné ohrožení plnění základního poslání této výkonné složky. Po roce, 13. října 2006 shledávám, že to stále není mrtvá historie, která nebude už nikoho zajímat. Čekal jsem přesně rok, aby potřebná OBJEKTIVita spolehlivě převládla nad tehdejšími aktuálními emocemi.

Představení nové rubriky OBJEKTIV vychází z přesvědčení, že poctivá snaha opravdu OBJEKTIVně shromáždit fakta vede k pochopení skutečného průběhu událostí. Kdy zdánlivě velmi specializovaná odborná diskuse může uvést do pohybu velmi razantně probíhající události a změnit osudy lidí. A kdy může takto paradoxně vypovědět o lidech, stavu věcí všeobecně i o společnosti jako celku něco velice podstatného.

Nejde jen o to uvést věci na pravou míru. Soudný člověk si dokáže svůj úsudek udělat sám. Jde o to, že základní myšlenky působící jako leitmotiv pětadvacetileté historie SILMOS s.r.o. zůstávají nadále v platnosti. Pracujeme-li jako technici, pak by o technických problémech měly rozhodovat technické argumenty, nikoliv lobbystická domluva na jedné straně, nebo odborná bezradnost na straně druhé. Optimální řešení, postavené na seriózním výzkumu a technicky realizovatelných výstupech v praxi, musí mít své partnery jak ve státní správě, tak ve sféře prováděcích podniků, ale musí mít i své OBJEKTIVně, nestranně a neovlivnitelně působící kontrolní mechanismy takzvané třetí strany, která potřebnou objektivitu zajistí.

Možná nejsme přes nesporný pokrok po těch pětadvaceti letech o mnoho dále. Ale můžeme FAKTY, UDÁLOSTMI a DOKUMENTY přijít na to, jak dál.

Ing. Igor Večerka

jednatel SILMOS s.r.o.

jednatel Sdružení pro výstavbu
silnic Praha (2001 – 2005)

Plný text Slovo úvodem