ISO/TC 204 WG 1 Architektura

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha

Sekretariát: Britský normalizační institut (BSI)

Konvenor: R. K. Williams, Senior Consultant, CSI


Předmět činnosti

Úkolem WG1 je poskytnout komisi ISO/TC 204, dalším WG, souvisejícím orgánům, a všem zapojeným do sektoru TICS referenční model referenční architektury, který ukazuje strukturu a vztahy v sektoru, a poskytnout aktuální a odpovídající terminologii pomocí glosářů a slovníků, které jednoduchým jazykem s minimem žargonu vysvětlí odborné výrazy používané v TICS a vytvoří normy v sektoru TICS. Ve vší této práci je prvořadým cílem TC 204 poskytnout nákladově efektivní fungující struktury.

Úkolové skupiny (SWG)

SWG 1.1 Dokumentace architektury

(Konvenor: R. K. Williams, Senior Consultant, CSI)


SWG 1.2 Glosáře

(Konvenor: R. K. Williams, Senior Consultant, CSI)


SWG 1.4 Datové slovníky a modelování dat

(Konvenor: R. K. Williams, Senior Consultant, CSI)


SWG 1.5 Základní služby

(Konvenor: R. K. Williams, Senior Consultant, CSI)


SWG 1.6 Referenční model architektury

(Konvenor: John Smith, Divize informační technologie, CSIRO Australia GPO)