ISO/TC 204 WG 1 Architektura

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha

 

Předmět činnosti

Úkolem WG1 je poskytnout komisi ISO/TC 204, dalším WG, souvisejícím orgánům, a všem zapojeným do sektoru TICS referenční model referenční architektury, který ukazuje strukturu a vztahy v sektoru, a poskytnout aktuální a odpovídající terminologii pomocí glosářů a slovníků, které jednoduchým jazykem s minimem žargonu vysvětlí odborné výrazy používané v TICS a vytvoří normy v sektoru TICS. Ve vší této práci je prvořadým cílem TC 204 poskytnout nákladově efektivní fungující struktury.