CEN/TC 278 WG 3 Public Transport

Zrcadlová komise ISO/TC 204 WG 8.

Veřejná přeprava osob

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Zuzana ŠvédováCDV, Líšeňská 33a, 636 00 Brno

Charakteristika WG

Hlavní náplní činnosti CEN TC 278 / WG3 Veřejná doprava je příprava a posuzování norem a dalších informativních a doporučujících dokumentů týkajících se zařízení, systémů a databázových souborů využívaných prostředky veřejné dopravy osob a jejich provozovateli, zejména se zaměřením na silniční vozidla. Jedná se na příklad o vozidlové sběrnice, způsob jejich kabeláže a typizované formáty zpráv, dále o databázové soubory pro vozidlové řídící a informační systémy a uživatelská rozhraní zařízení jako jsou informační tabla, označovače jízdenek, automaty na prodej jízdenek ale i informační tabla na zastávkách hromadné dopravy a podobně. Projednávány jsou rovněž architektura systému managementu plateb jízdného a interaktivní informační kiosky pro uživatele hromadné dopravy.