CEN/TC 278 WG 13 Architecture and terminology

Architektura systémů

Pracovní skupina byla v CEN prohlášena za uspanou (dormant) a její činnost pokračuje v zrcadlové komisi ISO/TC 204 WG1. 

 

Funkce Jméno Organizace
GestorIng. Bc. Vladimír Faltus, Ph.D.ČVUT v Praze, Konviktská 20, Praha

 

Charakteristika WG

WG se zabývá normalizací v oblasti „Architektury inteligentních dopravních systémů“.