CEN/TC 278 WG 12 Automatic Vehicle Identification and Automatic Equipment Identification (AVI/AEI)

Automatická identifikace vozidel a zařízení

Tato pracovní skupina naplnila své určení a byla označena za uspanou (dormant). 

 

Funkce Jméno Organizace
Člen NATIng. Petr Bureš, Ph.DČVUT, Na Florenci 25, 110 00 Praha 1

 

Charakteristika WG

WG 12 se zabývá standardizací zařízení pro automatickou identifikaci vozidel a vybavení a to jak na straně přijímače (dopravního prostředku, nákladu, atd.) tak i na straně vysílače. Stanovuje technické specifikace systému, požadavky na rozhraní a datový protokol, čímž umožňuje výrobcům těchto zařízení nominální interoperabilitu. Hlavním cílem je poskytnutí metody (nadnárodní a interoperabilní) automatické identifikace vozidla nebo položky zařízení pomocí normalizovaného spojení DSRC. Mezi nové položky zpracovávané skupinou patří i standardy z oblasti elektronické identifikace registrace v úzké spolupráci s holandskými a japonskými aktivitami.