CEN/TC 278 WG 10 Road vehicles, Human machine interface (HMI)

Silniční vozidla, rozhraní člověk - stroj

Funkce Jméno Organizace
Gestordoc. Ing. Petr Bouchner, PhD.ČVUT v Praze Fakulta dopravní; Horská 3, 128 03 Praha 2

Charakteristika WG

Činnost WG 10 na mezinárodní úrovni je realizována v úzkém kontaktu s ISO/TC 22 /SC 13/ WG 8 HMM (Human Machine Interfaces). Plenární zasedání i práce týmů na jednotlivých standardech probíhá na této platformě, informační servis byl zřízen na www.sae.org. Zasedání se konají pravidelně dvakrát do roka, jednou v Evropě, jednou v zámoří.

Členové WG 10 (ISO WG 8): Česká republika, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Austrálie, Kanada, Japonsko, USA.