CEN/TC 278 WG 10 Road vehicles, Human machine interface (HMI)

Silniční vozidla, rozhraní člověk - stroj

Tato pracovní skupina v CEN naplnila své určení a byla vyhlášena za uspanou (dormant). Činnost gestora pokračuje ve skupině ISO/TC 22 SC 39.

 

Funkce Jméno Organizace
Gestordoc. Ing. Petr Bouchner, PhD.ČVUT v Praze Fakulta dopravní; Horská 3, 128 03 Praha 2