Struktura komisE

Česká republika je členem Evropského výboru pro normalizaci CEN od roku 1997. V rámci přípravy na toto členství byla činnost technických komisí CEN sledována domácími odborníky s určitým předstihem. V případě Inteligentních dopravních systémů (ITS) byly první dokumenty sledovány již v roce 1994. Tato práce probíhala v rámci dnes již zrušené TNK 51 Pozemní komunikace řešící normalizaci v oblasti silniční dopravy.

V roce 2003 proběhlo ustavující zasedání nově vzniklé a samostatné TNK 136 Dopravní telematika a v listopadu 2009 bylo slavnostně předáno ocenění jednotlivým členům TNK 136 (více zde).

Technická normalizační komise TNK 136 Dopravní telematika (termín „telematika“ vznikl jako zkratka slov telekomunikace + informatika) pokrývá práce technické komise CEN/TC 278 Inteligentní dopravní systémy a práce mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) ISO/TC 204 Inteligentní dopravní systémy. Vzhledem k překrývání předmětu působnosti těchto dvou komisí je mnoho normativních dokumentů vytvářeno v jejich spolupráci, jak dokresluje níže uvedené schéma. V několika případech se práce postupně přesunuly do pouze jedné z těchto dvou komisí a činnost druhé byla dočasně pozastavena. 

 

Pracovní skupiny CEN TC 278 Pracovní skupiny ISO TC 204
WG 1 Elektronické vybírání poplatků WG 5 Vybírání poplatků a mýtného

WG 2 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku (pozastavena)

WG 7 Systémy řízení dopravy nákladů a vozového parku
WG 3 Veřejná doprava osob WG 8 Veřejná doprava/nouzová doprava
WG 4 Dopravní a cestovní informace WG 10 Systém cestovních informací
WG 5 Řízení dopravy (pozastavena) WG 9 Dopravní informace a řízení dopravy
WG 7 Prostorová data ITS (pozastavena) WG 3 ITS databázové technologie
WG 8 Silniční dopravní data
WG 9 Vyhrazené spojení krátkého dosahu (pozastavena)
WG 15 Vyhrazené spojení krátkého dosahu pro aplikace TICS
WG 10 Silniční vozidla – rozhraní člověk-stroj
WG 12 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů WG 4 Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů
WG 13 Architektura ITS (pozastavena) WG 1 Architektura ITS
WG 14 Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel (pozastavena)
WG 15 eSafety (tísňové volání eCall)
WG 16 Kooperativní systémy WG 18 Kooperativní systémy
 WG 11 Systémy navádění na trasu a navigační systém (zrušena)
WG 14 Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci
WG 17 Urban ITS  
  WG 16 Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM)
  WG 17 Přenosná zařízení v systémech ITS