Členové komise

Technické normalizační komise (dále jen TNK) jsou odbornými normalizačními orgány s celostátní působností, registrovanými, metodicky řízenými a koordinovanými ÚNMZ. ÚNMZ zřizuje TNK na návrh zainteresovaných subjektů v zájmových oblastech a na základě doporučení příslušného normalizačního výboru ke komplexnímu řešení všech otázek technické normalizace ve vymezeném rozsahu oboru jejich působnosti.

Komise TNK 136 se řídí Typovým statutem a typový jednacím řádem technických normalizačních komisí (více viz http://www.unmz.cz/urad/technicke-normalizacni-komise). TNK sestává z předsedy, tajemníka (referent ÚNMZ) a členů delegovaných do TNK. TNK 136 má zastoupení Ústředního správního orgánu (ÚSO), kterým je MD ČR; sekretariát zajišťuje Centrum technické normalizace SILMOS CTN (více zde). Ostatní členové mohou být gestory a/nebo členy Národního aplikačního týmu (NAT) a/nebo řadovými členy.

Jméno Funkce e-mail
Ing. Petr Bureš, Ph.DPředseda TNK 136, Gestor CEN TC 278 WG 4, Člen NAT ISO TC 204 WG 5, Člen NAT CEN TC 278 WG 12buresfd.cvut.cz
Ing. Jan KřivkaTajemník OTNkrivkaunmz.cz
Ing. Václav KrumphanzlZástupce MD ČRvaclav.krumphanzlmdcr.cz
Ing. Igor VečerkaZástupce CTNigor.vecerkasilmos.cz
Mgr. Lenka SvorováTajemník CTNlenka.svorovasilmos.cz
Ing. Eva GelováGestor ISO TC 204 WG 7, Gestor CEN TC 278 WG 2gelovacdv.cz
Mgr. David BártaGestor ISO TC 204 WG 17, Gestor CEN TC 278 WG 17david.bartacdv.cz
Ing. Tomáš Stárek, Ph.D.Gestor CEN TC 278 WG 15starekintens.cz
Ing. Jan VlčinskýGestor CEN TC 278 WG 8jan.vlcinskytamtamresearch.com
doc. Ing. Petr Bouchner, PhD.Gestor ISO TC 22 SC 39, Gestor CEN TC 278 WG 10, Gestor ISO TC 204 WG 14bouchnerfd.cvut.cz
Ing. Vlastimil FričGestor CEN TC 278 WG 12, Gestor CEN TC 278 WG 14v.friccebia.cz
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.DGestor CEN TC 278 WG 16, Gestor ISO TC 204 WG 18tichyteltodo.cz
Ing. Zdeněk PliškaGestor CEN TC 278 WG 9, Gestor CEN TC 278 WG 5, Člen NAT ISO TC 204 WG 16pliskazeltodo.cz
Ing. Jiří ŘehákGestor ISO TC 204 WG 16rehakjeltodo.cz
Ing. Zuzana ŠvédováGestor CEN TC 278 WG 3zuzana.svedovacdv.cz
Mgr. Jakub RajnochGestor ISO TC 204 WG 5, Gestor CEN TC 278 WG 1jakub.rajnochgmail.com
Ing. Miloslav VěžníkGestor ISO TC 204 WG 1, Gestor CEN TC 278 WG 13veznikkpmconsult.cz
Ing. Jaroslav AltmannČlen NAT ISO TC 204 WG 5, Člen NAT CEN TC 278 WG 1altmannprincip.cz
Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc.Čestný člen TNK 136pribylfd.cvut.cz
Ing. Karel UrbanČestný člen TNK 136karelurbanvolny.cz