Aktuální připomínkování norem

Následující tabelární seznam uvádí přehled aktuálních norem nebo normativních dokumentů, které jsou předmětem připomínkování/hlasování/zavádění do soustavy ČSN. V případě zájmu o účast na připomínkování konkrétní normy kontaktujte, prosím, Centrum technické normalizace SILMOS CTN.

Termín hlasování ÚNMZ Termín hlasování CEN/ISO Označení normy Číslo normy Stádium normy Gestor
2017-11-032017-11-15ISO20529-2
2017-08-032017-08-17CEN/TR17413
2012-02-082012-02-23ISO21216
CEN ISO TR24014-1
EN12896
ISO14813-1
EN ISO TS17264
ISO17387
CEN ISO TS24530-5smazána
ISO14827-260
EN ISO TS24534-5
EN ISO14814
ISO24097-1
ISO24100
CEN TS13149-360
ISO22179
CEN TS15213-260
CEN ISO TS14822-1zrušena
EN ISO TS24534-5
EN ISO24978
12další strana