Přeložené normy

Následující tabelární seznam uvádí přehled norem nebo normativních dokumentů, které byly odborným gestorem zařazeny do kategorií A, nebo B, a byly následně přeloženy. V případě zájmu o přeložené znění dané normy, která nebyla dosud zavedena do soustavy ČSN, kontaktujte, prosím, Centrum technické normalizace SILMOS CTN. V případě, že norma již byla zavedena překladem, lze ji nalézt v systému ÚNMZ čsn-online (http://www.unmz.cz/urad/csn-on-line).

Seznam je prázdný.