Národní plán zavádění norem

Národní plán zavádění norem z oblasti dopravní telematiky do soustavy ČSN byl zaveden na podzim 2007 jako systémový nástroj pro třídění stále většího počtu registrovaných norem a normativních dokumentů. Národní plán je přehledem všech schválených, zpracovávaných a plánovaných pracovních položek, které odpovídají programům práce CEN/TC 278 a ISO/TC 204, případně dalších souvisejících CEN/TC a ISO/TC. Tento plán je jednou ročně aktualizován, kdy na základě podkladu připraveného SILMOS CTN provede příslušný gestor kontrolu překladu názvu daných položek a zařadí jemu svěřené položky do 4 kategorií:

  • kategorie A znamená zavést normativní dokument překladem,
  • kategorie B znamená zhotovit pracovní překlad,
  • kategorie C znamená zavést normativní dokument v angličtině, a to podle závažnosti buď převzetím originálu, nebo pouhým vyhlášením k přímému používání (vyhlášení ve Věstníku ÚNMZ) a
  • kategorie D znamená normativní dokument do ČSN nezavést.

Níže uvedený tabelární přehled je aktuálním seznamem všech evidovaných položek, u kterých jsou doplněny všechny známé informace. Levý sloupec uvádí komisi/pracovní skupinu, která danou normu řeší, dále je uveden třídicí znak v soustavě ČSN, dále označení normativního dokumentu (více zde), číslo normativního dokumentu, český a anglický název, aktuální stádium vývoje (více zde), datum zavedení do ČSN, kde je to relevantní a kategorie pro zavedení normy do soustavy ČSN.

Národní plán byl sestaven na základě ankety mezi gestory, ve které bylo zařazeno cca 20 % norem do kategorie A převzetí překladem a 20 % do kategorie D nezavedení. Právě tyto výsledky vedly k myšlence, aby se odborné veřejnosti nabídla forma sdílení informací i o ostatních, navíc v mnoha případech stostránkových normách, aniž by tyto normy musely být přeloženy či dokonce zavedeny do ČSN. Proto byl zadán a v roce 2009 úspěšně dokončen projekt STANDARD, který řeší zavedení norem ITS do praxe formou pětistránkového extraktu. (o projektu STANDARD více zde).

Seznam je prázdný.