Číslované dokumenty

Technická normalizační komise TNK 136 eviduje svou činnost v podobě vzestupné řady číslovaných dokumentů. Ve většině případů je číslovaným dokumentem výzva gestorovi k připomínkování daného návrhu normativního dokumentu, dále zápisy ze zasedání TNK a další organizačně důležité dokumenty. Veškeré číslované dokumenty jsou uvedeny v následující tabulce:

Číslo dokumentu Název dokumentu Datum dokumentu Patří k normě  
TNK 136_1213ISO/NP 14813-1 (Ed 3) a ISO NP TR 24098 (Ed2)2017-12-06ITS – Model referenční architektury pro obor ITS – Část 1: Domény služeb, skupiny služeb a služby ITS
TNK 136_1211Fpr CEN/TS 17182 a Fpr CEN/TS 171842017-12-06
TNK 136_1210Záznam z 59. zasedání TNK 1362017-12-01
TNK 136_1205Nové vydání CEN/TS 16794-1 a 16794-22017-11-13ITS - Veřejná doprava osob – Komunikace mezi bezkontaktní čtečkou a jízdenkovými médii – Část 1: Požadavky na implamentaci pro ISO/IEC 14443
TNK 136_1204Revize WI 002784762017-11-13
TNK 136_1203DIS 200352017-11-08
TNK 136_1201ISO DIS 21215 (ed 2) a DIS 21218 (ed 3)2017-10-18Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – CALM využívající pásmo 5MHz
TNK 136_1200Záznam z 58. zasedání TNK 1362017-10-05
TNK 136_1199ISO CD 20529-22017-10-18Inteligentní dopravní systémy – Rámec norem pro zelené ITS (G-ITS) – Část 2: Integrované aplikace mobilních služeb
TNK 136_1198ISO DTS 21719-1 a 21719-22017-10-18Elektronický výběr poplatků – Personalizace palubního zařízení – Část 1: Rámec
TNK 136_1197DIS 29281-1 (ed2)2017-10-06Inteligentní dopravní systémy – Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) – Připojení CALM k síti non-IP – Část 1: Rychlé sítě a protokol transportní vrstvy (FNTP)
TNK 136_1196FprCEN/TS 171482017-10-06
TNK 136_1195WI 00278467 až WI 002784712017-10-06
TNK 136_1194ISO DIS 15622 (Ed 3)2017-10-06Inteligentní dopravní systémy - Systémy adaptivní regulace rychlosti jízdy - Funkční požadavky a zkušební metody
TNK 136_1193PD 035-2017 NWIP2017-10-06
TNK 136_1191_pozvánkaPozvánka na 58. zasedání TNK 1360000-00-00
TNK 136_1190ISO DIS 14813-5 (Ed 2) a FDIS 14813-6 (Ed 2)2017-08-30ITS – Model referenční architektury pro obor ITS – Část 5: Požadavky na popis architektury v normách ITS
TNK 136_1189Proposed Decision 027-20172017-08-30
TNK 136_1188Revize CEN/TS 13149-8, 16406, 16614-1 a 16614-22017-08-30Veřejná doprava osob – Systémy řízení a kontrolní systémy - Část 8: Specifikace kabeláže pro Ethernet
TNK 136_1187ISO DIS 149062017-08-30Dopravní telematika – Elektronický výběr mýtného – Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu (DSRC)
12345678910...další strana