Struktura komise ISO/TC 204

Podobně jako v Evropě pracuje aktivně i normalizační komise ISO/TC 204 „Inteligent Transport Systems“, která má celosvětovou působnost. Jejími řádnými členy (P-Members) jsou Austrálie, Kanada, Čína, Indie, Izrael, Japonsko, Jižní Afrika, Korea, Malajsie, Ruská federace, USA a řada Evropských zemí, včetně České republiky: celkem 25 členů. Dalších 24 zemí má statut pozorovatelů (O-Members). Sekretariát sídlí tradičně v USA a do konce roku 2010 je předsedou komise pan M. Noblett. Komise se schází na zasedání konvenorů a plenárních zasedáních dvakrát ročně. Komise byla založena v roce 1992, od roku 2004 je její činnost sledována i v České republice.

Komise sestává z těchto pracovních skupin: