Struktura komise CEN/TC 278

CEN/TC 278 je evropskou technickou normalizační komisí pro systémy ITS (RTTT). Komise byla založena již v roce 1991, od roku 1994 je její činnost sledována i v České republice. Komise je řízena Nizozemským normalizačním institutem (NNI) a jejím předsedou je pan H.J. Stoelhorst, pracovník holandského ministerstva dopravy (henk.stoelhorstrws.nl). Tajemníkem komise je pan J.A. Dijkstra, referent NNI (jelte.dijkstranen.nl). Komise se schází dvakrát ročně a svou činnost řídí skrze vzestupnou řadu číslovaných dokumentů (Ndocuments). Klíčové číslované dokumenty, zejména zápisy ze zasedání, jsou překládány do českého jazyka a jsou volně ke stažení. Ostatní dokumenty jsou případným zájemcům k dispozici na vyžádání od SILMOS CTN.

Vzhledem k masivní podpoře Evropské Komise v poslední době přibývá počet pracovních položek. Ve srovnání s rokem 2003 je tento počet trojnásobný (aktuálně 280 pracovních položek) – zde je nutné uvést, že ne všechny pracovní položky jsou schváleny, že některé normy jsou ve své revizi řešeny jako nová položka. Proto lze aktuální počet řešených norem přehledně sledovat v Národním plánu zavádění norem.

Komise sestává z těchto pracovních skupin:

 

Více informací lze získat přímým dotazem na SILMOS CTN.