Činnost komise ISO/TC 204

Kromě spolupráce s CEN/TC 278, která je popsána u komise CEN, spolupracuje ISO/TC 204 s řadou jiných komisí. Za zmínku stojí spolupráce s ISO/TC 22 Silniční vozidla a ISO/TC 104 Kontejnery.

Komise se schází dvakrát ročně – před zasedáním konvenorů probíhají i zasedání jednotlivých WG, a proto zasedání ISO trvá celý týden. Na jaře 2011 bude Česká republika poprvé v historii hostitelem zasedání ISO/TC 204, a to v termínu 11. do 15. dubna.

Svou činnost komise řídí skrze vzestupnou řadu číslovaných dokumentů (Ndocuments). Klíčové číslované dokumenty, zejména zápisy ze zasedání, jsou překládány do českého jazyka a jsou volně ke stažení. Ostatní dokumenty jsou případným zájemcům k dispozici na vyžádání od SILMOS CTN. Číslované dokumenty a aktuální návrhy norem k připomínkování lze sledovat na http://www.tiaonline.org/standards/secretariats_tags/iso_tc204/index.cfm.