Činnost komise CEN/TC 278

Činnost komise je stručně popsána na http://www3.nen.nl/cen278/.

Komise oficiálně spolupracuje s technickou komisí ETSI TC ERM, která se zabývá záležitostmi elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra. Spolupráce se týká především vyhrazeného spojení krátkého dosahu (DSRC), kde TC 278 stanoví funkční požadavky a ETSI TC ERM parametry rádiového vysílání. Dále komise spolupracuje s organizací ERTICO, která má za cíl podporu jednotného panevropského trhu v oblasti ITS. Další spolupracující organizací je Evropská komise pro bankovní normy (ECBS), která stanoví požadavky na automatizované přeshraniční platby, přímé odečítání z účtů, předplacené karty apod. Spolupráce se realizuje především v oblasti elektronického vybírání poplatků. Komise dále spolupracuje s Mezinárodní asociací veřejné dopravy (UITP).

Komise spravuje registry hodnot pro tzv. Actiontype aplikační vrstvy DSRC (vrstva 7 OSI) a dále centrální registry podle EN ISO 14816 pro číslování výrobců (CS2), národních registračních administrátorů (NRA/I) (CS1), kterým je v ČR ÚNMZ, a národních registračních administrátorů daňových úřadů (NRA/T) (CS8). (více zde)

Česká republika hostila již dvě zasedání CEN/TC 278 – na jaře 2004 a na jaře 2009, pod záštitou ÚNMZ a MD ČR. Zasedání je dvoudenní, první den probíhá zasedání konvenorů – tedy vedoucích pracovních skupin a řeší se vzájemné technické požadavky (tedy výhradně vnitřní záležitosti), druhý den pak probíhá plenární zasedání, kde se závěry ze zasedání konvenorů schvalují a dále se projednávají vnější záležitosti (horizontální aktivity komise, spolupráce s jinými komisemi, Evropskou Komisí apod.).