Normy hrají v dopravní telematice zásadní význam, neboť ITS systémy jsou vytvářeny pro globální trh a jejich aplikace obvykle přesahují lokální úroveň. Na úrovni Evropy působí technická komise CEN/TC 278 „Road Transport and Traffic Telematics“ a celosvětově komise ISO/TC204 „Intelligent Transport Systems“. Obě tyto komise pokrývají spektrum aplikací dopravní telematiky a v normalizaci hrají zásadní roli. Spolupracují na společných pracovních položkách podle tzv. Vídeňské dohody, která mimo jiné stanoví, že jedna z komisí vždy práce vede a druhá paralelně „kopíruje“ její procedurální vývoj. O velmi úzkém propojení svědčí i fakt, že k červenci 2010 existuje již 100 společných položek.

Aplikace ITS závisí na telekomunikačních schopnostech ITS zařízení a ITS systémů. Požadavky na zařízení a systémy ITS jsou formulovány v normách technické komise ETSI TC ITS, která vznikla v roce 2008 s úmyslem stanovit tyto požadavky a následně i požadavky na zkoušení shody s těmito normami. Normy CEN TC 278 a ISO TC 204 se tak v normách zkoušení odkazují na normy ETSI, potažmo na normy ETSI TC ITS. Proto je nezbytné sledovat i normy ETSI, které stály doposud na okraji zájmu.

ITS systémy využívají technologie, které nejsou normami výše uvedených komisí pokryty. Proto jsou zde uvedeny i další normy – např. normy na technologii radiofrekvenční identifikace RFID, které spadají do předmětu komise ISO TC 122 Obaly.

Stále více se potvrzuje trend vývoje ITS – potřeba rychlé implementace telematických systémů ve vozidlech naráží na fakt, že k 80% penetraci trhu dochází za 40 let, tedy pouze čtyři pětiny lidí obmění své vozidlo v takto dlouhém horizontu. Je tedy naprosto logické, že vývoj palubní jednotky, která je pro poskytování služeb ITS řidičům základem, nebude realizován výhradně výrobci vozidel, ale půjde spíše cestou přídavného, přenosného zařízení. Proto v roce 2008 vznikla i pracovní skupina ISO/TC 204/WG 17, která má za cíl stanovit požadavky na přenosné zařízení a rozhraní ve vozidle.

Pro budoucí vývoj je další klíčovou oblastí rozhraní člověk-stroj (HMI nebo MMI). Původně řešená problematika v CEN/TC 278/WG 10 byla zcela přesunuta do ISO TC 22/SC 3, která se zabývá ergonomií v silničních vozidlech a její výstupy jsou používány např. při crash testech a zkouškách zátěže kladené při řízení vozidla na řidiče sdělováním různých informací telematickými zařízeními.